Karnataka State Beverages Corporation Limited
A Government of Karnataka Undertaking
CREATING TRUST WITH END-TO-END TRANSPARENCY

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿವರಗಳು

 
Sl.No.

Name/ Designation

Contact No

Email ID

1

ಶ್ರೀ . ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್ , ಭಾ . ಆ . ಸೇ .

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22483640

md[at]ksbcl[dot]com

2

ಡಾ || ಎಂ . ಸುನಿತಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಹಣಕಾಸು & ಆಡಳಿತ )

(M): 8277892632   080-22483644

edfa[at]ksbcl[dot]com

3 ಶ್ರೀ . ಎ . ಎಸ್ . ವಿಶ್ವರೂಪ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ )

(M): 9448994031   080-22483642

edo[at]ksbcl[dot]com

4

ಶ್ರೀ . ಕೆ . ನಂದಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಎಂಐ & ಮೂಸೌ )
  (M): 9448482299   080- 22113105   edimi[at]ksbcl[dot]com
5

ಶ್ರೀ . ಎಂ . ಎಸ್ . ಶಿವರಾಮ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಆಡಳಿತ & ಮಾಸಂ )
  (M): 9448474719 080-22483637   gm_hradmin[at]ksbcl[dot]com
6
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು & ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)
  (M): 9480822579   080-22130126 gmfa[at]ksbcl[dot]com

       7

ಶ್ರೀ . ಎನ್ . ಮಧುರ್ ಭೂತೇಶ್ವರನ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ )

  (M): 9448990300  

gmit[at]ksbcl[dot]com

8

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

(M): 9448994030   080-22483643

cs[at]ksbcl[dot]com

9 ಶ್ರೀ . ಬಿ . ಎಸ್ . ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ
ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಆಡಿಟ್ )

(M): 9448290243

ca[at]ksbcl[dot]com

10 ಪ್ರಧಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ )

(M):9448990312

dgmmi[at]ksbcl[dot]com

11

ಶ್ರೀಮತಿ . ಟಿ . ಆರ್ . ರಾಜೇಶ್ವರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಆಡಳಿತ & ಮಾಸಂ )

(M): 9448290213

mnghr[at]ksbcl[dot]com

12

ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವಾನಂದ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಬಿ . ಆರ್ . ಎಸ್ )

(M): 9448290203

mbrs[at]ksbcl[dot]com

13 ಶ್ರೀಮತಿ . ಟಿ . ಆರ್ . ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಸಿಬ್ಬಂಧಿ , ಬಿಲ್ಲುಗಳು & ಸಂಕಲನ )

  (M): 9448994011

mest[dot]admin[at]ksbcl[dot]com

14

ಶ್ರೀ . ಎ . ವಿ . ವೆಂಟಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ )

  (M): 9448290258

mo[at]ksbcl[dot]com

15

ಶ್ರೀ . ಹೆಚ್ ಕೆ ಕುಮರ್ಸ್ವಾಮಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ( ಸಂಕಲನ & ತೆರಿಗೆ )

  (M): 9448990336

mcop_tax[at]ksbcl[dot]com