Karnataka State Beverages Corporation Limited
A Government of Karnataka Undertaking
CREATING TRUST WITH END-TO-END TRANSPARENCY
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಡಿಪೋ ವಿಳಾಸ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ.,
ಯೂನಿಟ್: ಹೊಸಪೇಟೆ, ಐ. ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಪೌಂಡ್, ಚಿತವಾಡಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್

Off:08394-220815
Mb:9448290255
uslhospetrs[at]ksbcl[dot]com

2

ಮೆ: ಖೋಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.,
ನಂ. 54, ಕನ್ನಾಯಕನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಅಂಜನಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - 62

ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಆರ್

Off:080-22720475
Res:080-22425821
Mb:9448290259
khodayindiars[at]ksbcl[dot]com